Markku Eestilän vastuut kasvavat

Toisen kauden kansanedustaja Markku Eestilä on toiminut vaalikauden alusta lähtien kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokuntavastaavana. Tänään Eestilä valittiin valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajaksi. Liikennejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta. Puheenjohtajan toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti.