Markku Eestilä

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Koulutukseltani olen eläinlääketieteen lisensiaatti. Minulla on monipuolinen kokemus, verkostot ovat kunnossa ja perehdyn asioihin huolellisesti.
Olen edelleen motivoitunut sekä kiinnostunut ihmisistä ja asioista. Suhteet muiden puolueiden kansanedustajiin ja ministereihin ovat hyvät ja mutkattomat. Pystyn ajamaan ja perustelemaan asioita kuin asioita, mutta erityistä osaamista minulle on kertynyt energiapolitiikasta, liikenneasioista sekä maa- ja metsätaloudesta. Koulutukseni takia ymmärrän hyvin terveydenhuollon haasteita.

ENERGIA

Sähkön hinta on saatava kohtuulliseksi ja vastaamaan paremmin todellisia tuotantokustannuksia.

SOTE

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valtionrahoituksen on perustuttava väestön todelliseen sairastavuuteen. Hyvinvointialueiden rahoituksessa on painotettava yliopistollisten sairaaloiden tutkimus- ja kehittämistyötä.

METSÄ

Suomen tulee itse päâttaà metsiensä hoidosta. Hyvällä metsanhoidolla ja pitämällä metsät kohtuullisen nuorina turvataan metsien hiilinielu parhaiten. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu myös koirien avulla metsästäminen. Se pitãä ottaa peto-politiikassa huomioon.

MAATALOUS

Maatilojen kannattavuutta on parannettava ja tuet on kohdistettava entistä enemmän aktiiviviljelijöille. Oma ruoantuotanto on tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa.

LIIKENNE

Pohiois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvä saavutettavuus on oleellisen tärkeää. Se tarkoittaa viitos- ja kuutostien parantamista sekä maakuntalentojen riittävãä tarjontaa. Savon ja Karjalan ratoja on kehitettävä osana itäratakokonaisuutta.