Markku

OLEN MARKKU EESTILÄ, erityisopettaja Suvin aviomies ja kolmen lapsen isä. Ennen kuin tulin valituksi eduskuntaan, toimin pitkään eläinlääkärin ihmisläheisessä ammatissa. Ehkäpä juuri siitä syystä arvomaailmani on rakentunut suvaitsevaiseksi, käytännönläheiseksi ja kaikkea työtä kunnioittavaksi.

ELÄINLÄÄKÄRIN AMMATIN harjoittaminen on tarjonnut – näin jälkikäteen ajateltuna – ikään kuin sivutuotteena erinomaisen näköalapaikan ihmisten arkeen. Näin olen oppinut ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita ja asioiden monimutkaisuutta.

PITKÄ TYÖKOKEMUS ihmisten parissa on kehittänyt ajattelutapaani sosiaaliseen suuntaan. Asioita on katsottava monesta näkökulmasta ja haettava käytännössä toimivia ratkaisuja. Työelämä on myös opettanut yhteistyötaitoja, jotka ovat välttämättömiä asioiden eteenpäin viemiseksi. Eduskunnassa kukaan ei saa yksin mitään aikaan.

TALOUDEN TUNTEMUS on kaiken päätöksenteon perusta. Sen vuoksi päättäjillä olisi hyvä olla kokemusta talouden hoidosta, yrittämisestä ja hallitustyöskentelystä. Talous on todennäköisyyksien hallintaa ja riskien arviointia. Tällä osaamisalueella koen olevani vahva.

VIIME VAALEISSA tulin valituksi kokoomuksen kansanedustajaksi uudesta Savo-Karjalan vaalipiiristä. Lupasin ennen vaaleja tehdä töitä tasapuolisesti molempien maakuntien puolesta. Näin olen omasta mielestäni myös toiminut. Ehkä useat sekä Pohjois-Karjalaan että Pohjois-Savoon kohdistuvat liikennehankkeet ovat tästä parhaana osoituksena. Jos tulen valituksi seuraavissa eduskuntavaaleissa, jatkan samalla linjalla.

UUSI SUUREMPI Savo-Karjalan vaalipiiri vaatii myös kansanedustajilta uutta asennetta. Kansanedustajien yhteistyö on parantunut tämän vaalikauden loppua kohti. Toki aina parannettavaa löytyy. Koska me itäsuomalaiset olemme vähemmistö, ainoa mahdollisuus hoitaa asioita on edelleen tiivistyvä yhteistyö.

KAHDEKSAN VUODEN AIKANA kansanedustajat eri puolueista ovat tulleet tutuiksi ja monet heistä hyviksi ystäviksi. Näiden vuosien aikana olen oppinut, miten asioita tulee viedä eteenpäin ja miten eduskunnassa yleensä vaikutetaan. Toisten kunnioittaminen ja arvostus on kaiken yhteistyön edellytys.

ASIOIHIN VOI VAIKUTTAA, vaikka usein toista väitetään. Se vain vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Erityisen tärkeää on kokonaisuuksien hallinta ja asioiden uskottava perusteleminen.

OMA AJATUKSENI ja linjani on aina ollut sama: jokaisen puolueen pitää ottaa huomioon myös pienemmät kaupungit ja kunnat. Niissä on paljon osaamista ja hyviä yrityksiä, joiden toiminnan edellytykset on turvattava. Sen vuoksi koko Suomen kehittäminen on erittäin tärkeää ihmisten tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi.

KANSANEDUSTAJAN TUKIVERKOSSA täytyy olla eri alojen asiantuntijoita, joiden mielipide ja näkemys saadaan nopeasti käyttöön. Verkostoni on kattava ja laajenee koko ajan. Jos haluat antaa neuvoja tai nostaa esille tärkeitä asioita, älä epäröi tarttua puhelimeen tai anna kuulua itsestäsi sähköpostin välityksellä.

OLEN PITKÄJÄNTEINEN ja sitoutunut aina siihen työhön, jota teen. Virtaa ja energiaa eduskuntatyön jatkamiseen löytyy. Uuden työmääräyksen antaminen eduskuntaan on tietysti aina äänestäjien asia.

Kiittäen,
Markku Eestilä

Markku lyhyesti

MARKKU YRJÖ EESTILÄ s. 23.7.1956 Iisalmessa

Perhe: Vaimo Suvi, lapset Iiris, Ulpu ja Otso

Sotilasarvo

Luutnantti

Ammatti

Eläinlääkäri 1982–

Harrastukset

Aktiivinen liikunta: (hiihto, rullaluistelu), hevosurheilu, kalastus ja metsästys

Luottamustoimet

Kansanedustaja 2011-

Valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston puheenjohtaja

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsen

Suomen teollisuussijoituksen neuvottelukunta

Pohjois-Savon maakuntaliiton valtuuston vpj.

Kokoomuksen senioriverkoston puheenjohtaja

Markusta sanottua

Hanna Halmeenpää

Kansanedustaja (vihreät)

”Markku on selväsanainen ja asioihin perehtyvä kollega, joka tekee ennakkoluulottomasti yhteistyötä yli puoluerajojen!”

Jari Myllykoski

Kansanedustaja (vasemmistoliitto)

“Kansanedustaja Eestilän olen oppinut tuntemaan luotettavana ja periaatteistaan kiinnipitävänä edustajana, joka kuitenkin kuuntelee toisia ja neuvottelee myönteisellä asenteella.”

Antti Rantakangas

Kansanedustaja (keskusta)

“Markku Eestilä on asiantunteva edustaja, joka katsoo aina kokonaisuuksia. Tuloksellinen kausi Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana ja maatalousjaoston kokoomusvastaavana takana.”

Reijo Hongisto

Kansanedustaja (siniset)

”Salikeskustelussa ja erityisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa Markun asiantuntemus nousee esille. Markku hoitaa asiat asioina ilman turhaa politikointia.”

Tytti Tuppurainen

Kansanedustaja (sdp)

”Markku yhdistää harvinaisella tavalla ammatistaan kumpuavaa osaamista laajempiin näkökulmiin. Hän on vakavasti asioiden hoitoon suhtautuva työkaveri, jolla on aina aikaa myös vaihtaa pari ystävällistä sanaa eduskunnan käytävillä.”

Arto Satonen

Kansanedustaja (kok)

“Markku on osaavan ja ennen kaikkea luotettavan kansanedustajan maineessa, jonka analyyttisiä puheenvuoroja kuunnellaan yli puoluerajojen.”