Kansainvälinen terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ovat tällä hetkellä suurin uhka maailmanrauhalle. Niitä vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin, sillä terrorismi ja rikollisuus ovat usein myös osa hybridisodankäyntiä.

Hybridisodankäynti tarkoittaa sodankäyntiä, jonka osapuolista ei saa selvää. Ne voivat olla valtiollisia tai ei-valtiollisia. Näennäisen hajanaisesti toteutetut toimenpiteet ovat sekoitus rikollista ja aseellista toimintaa, jonka tunnusmerkkeinä ovat harhautetut taktiikat ja monesta eri lähteestä levitettävät todelta tuntuvat valheet.

Tällaiselle sodankäynnille ja sen vaikutuksille ovat alttiita erityisesti romahtamisvaarassa olevat valtiot, joissa väestö jakautuu vastakkaisiin leireihin uskonnon, etnisyyden tai vaikkapa taloudellisen aseman perusteella. Vahva talous ja kansakunnan kattava koulutus ovat tässäkin suhteessa parasta rauhantyötä.

Internet-aikakausi on avannut portit nopealle tiedon jakamiselle, mutta valitettavasti myös väärän tiedon jakamiselle. Jälkimmäisen suhteen pitää myös lehdistön – vallan vahtikoiran – olla varpaillaan ja kriittinen.

On erittäin tärkeää, että poliittisten päättäjien tilannekuva sekä Suomen taloudesta että ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta on mahdollisimman pitkälle yhtenevä. Sinisilmäisyyteen ei ole varaa.

Euroopan Unionin yhteinen toiminta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja laittomien asevirtojen estämiseksi on luonnollisesti myös Suomen tavoite. Sen sijaan Suomi ei voi hyväksyä komission ehdotusta ampuma-asedirektiivin tiukentamisesta. Se heikentäisi monella tavalla Suomen maanpuolustuskykyä ja -tahtoa.

Suomen nykyinen aselaki on jo tarpeeksi tiukka. Se ei kaipaa komission esittämiä muutoksia, jotka vain heikentäisivät Suomen itsenäisyyden takeena olevaa puolustusjärjestelmää. Siihen kuuluu oleellisella tavalla reserviläisten itse maksamat ammunnat, metsästys ja monet kilpa-ammuntalajit.

Kansanedustajana olen saanut huomata miten vaikeaa monissa maakunnissa on kaavoituksen yhteydessä löytää enää tilaa ampumaradoille. Se hämmästyttää, mutta myös osoittaa sen, että maanpuolustuksen kokonaisuus ei ole kaikille auennut. Ylä-Savossa asia on kunnossa: Hanhilammen ampumaurheilukeskus on loistava!

Moni varmaan pitää Euroopan Unionia myös turvallisuusyhteisönä. Ainakin niin itse ajattelen. Sen vuoksi on mahdotonta hyväksyä sitä, että se alkaisi heikentämään kansallisen puolustuksen perusteita. Tässä asiassa Suomen pitää olla tiukkana.