Maailmalla korkeiden rakennusten rakentaminen on jo pitkään ollut megatrendi. On pakko rakentaa ylöspäin kun maasta on pula ja ihmisiä muuttaa koko ajan lisää kaupunkeihin.

Tiheä uudisrakentaminen varmistaa myös Suomen kaltaisessa maassa riittävän asiakasmäärän palveluille, säästää vihreää ympäristöä, luo paremmat edellytykset joukkoliikenteelle ja on oikein toteutettuna energiatehokas.

Olikin iloinen yllätys, että pääsääntöisesti Tallinnan tunnelia ja miljardin euron arvoista Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukoliikennerataa lobbaava Helsingin Sanomat nosti näyttävästi esille sekä Kuopion että Joensuun korkean rakentamisen projektit. Kuopiossa korkea rakentaminen liittyy suoraan vanhan ratapihan uudistamiseen ja Joensuussa välillisesti.

Näille molemmille ratapihahankkeille haetaan koko ajan valtion rahoitusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaispaketille ei niin vain löydy ratkaisua, vaikka tahtoa kuinka olisi. Pienet rahoitusongelmat pystytään kyllä hyvällä yhteistyöllä ratkaisemaan, mutta esimerkiksi pullonkaulana olevan Kuhasalontien maantiesillan muutos Joensuussa vaatii suuruutensa takia eduskunnan päätöksen. Siinä on meille kansanedustajille yhteinen haaste!

Vaikka perustienpidossa on pahoja ongelmia, on meidän tiedostettava, että suuret valtakunnalliset liikennehankkeet säätelevät voimallisella tavalla tulevaa asuntopolitiikkaa. Eikä pelkästään sitä, vaan myös talouden ja työllisyyden painopisteen siirtymistä.

Itä-Suomi on vuosikymmenten saatossa jäänyt kaikilla mittareilla isojen liikennehankkeiden rahoituksessa muista alueista jälkeen. Ehkä emme ole osanneet ajatella riittävän isosti. Mene ja tiedä, mutta siihen on saatava parannus.

Itäisen Suomen saavutettavuus junaliikenteessä ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. Kuopio ja Joensuu on mahdollista saada yhdellä ratkaisulla kolmen tunnin junamatkan päähän Helsingistä. Tämä ratkaisu on Helsinki – Lentokenttä – Koskenkylä – Kouvola oikorata osana Scandinavian – Mediterranean ydinverkkokäytävää.

Oikorata mahdollistanee myös EU-rahoituksen saamisen niin suunnitteluun kuin toteuttamiseen. Tämä pitkän tähtäimen hanke nopeuttaa samalla Helsingin ja Pietarin välistä yhteyttä ja tuo itäisen Suomen eteläiset osat jopa osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta. Itäinen Suomi tarjoaa osaajille paljon arjen luksusta vesistöineen, kunhan vaan ei jäädä saavutettavuudessa jälkeen.