Kansanedustaja Juhana Vartiaisen kirjoitusten johdosta on syytä kerrata kokoomuksen eduskuntaryhmän maatalouspoliittista linjaa. Se selviää parhaiten vuoden takaisesta ryhmäpuheenvuorosta, jonka sain pitää maataloutta koskevan välikysymyksen yhteydessä.

”Tuskin koskaan aikaisemmin suomalaisen maatalouden tulevaisuus on näyttänyt niin epävarmalta kuin nyt. Meidän päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että maatalousyrittäjien usko tulevaisuuteen palautetaan ja sukupolvenvaihdoksia tapahtuu riittävästi.

Mikään toimiala, jolla ei ole taloudellisia puskureita vaan pikemminkin velkaa, ei pitkään kestä tilannetta, jossa tulot jatkuvasti putoavat, mutta kulut jopa nousevat. Tämä on kotimaisen maatalouden nykykuva.

Tässä tilanteessa on perusteltua etsiä ratkaisuja maatilojen akuuttiin kassa- ja maksuvalmiuskriisiin. On kuitenkin selvää, että kotimainen elintarviketuotanto ei voi nojata kriisipaketteihin tai toistuviin lisäbudjetteihin. Ratkaisua on haettava Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen, kansallisen byrokratian purkamisen sekä yleisen kulurakenteen pienentämisen kautta.”

Tällä välikysymysvastauksen viitoittamalla arvopohjalla kokoomus on toiminut yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa. Hyväksyimme viime syksyn budjettiriihen yhteydessä laajan 50 miljoonan maatalouden kriisipaketin, jossa otettiin erityisesti huomioon Itä-Suomelle tärkeä maidontuotanto ja viljelijöiden jaksaminen. Reilu viikko sitten hallitus myönsi miljoonan euron lisärahoituksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -hankkeeseen.

Kiinnitimme jo vuosi sitten huomiota ns. täydentävien ehtojen pikkutarkkaan valvontaan ja epäoikeudenmukaiseen sanktioiden kertaantumiseen. Vaadimme silloin ja nyt, että täydentävien ehtojen valvontaa on vietävä enemmän neuvovaan suuntaan ja viljelijöille on annettava paremmat mahdollisuudet korjata virheensä esimerkiksi kahden viikon aikana ilman tukien menettämisen pelkoa, ellei kyseessä ole tuomittava tahallisuus.

Lisäksi maatalouden kustannusrakennetta on painettava alaspäin, ja tulkintaa sadonkorjuun tuloksellisuudesta tukien maksatuksen edellytyksenä on tiukennettava. Tukia on tulevaisuudessa kohdennettava entistä enemmän aktiivisille tuottajille.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron veroperusteiden uudelleenarviointiin ja kannattaa myös sähkömarkkinalain tarkastelua sen suhteen, aiheuttaako hyvää tarkoittava laki liian suuren investointivelvoitteen sähköverkkoyhtiöille ja sitä kautta liian korkeat sähkön siirtohinnat.

Juuri tällä hetkellä sähkömarkkinalaki on tältä osin auki ja se on talousvaliokunnan käsittelyssä. Toivottavasti yhteinen näkemys löytyy, jotta sähkön siirtohinnat eivät eriydy liikaa maan eri alueiden välillä. Kokoomuksen eduskuntaryhmälle maaseutu ja siellä tehty työ on aina arvokasta.