Suomen valtio omistaa 12,5 miljoonaa hehtaaria maata ja vettä. Kaikki on uskottu Metsähallituksen hoitoon, joka tulouttaa vuosittain valtion kassaan 130 miljoonaa euroa.

EU-oikeudellisista syistä Suomen on muutettava nykyistä metsähallituslakia. Laki on parhaillaan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä. Yksi keskeinen ja arvostelua aiheuttava kohta on metsätalousliiketoiminnan yhtiöittäminen.

Monet oppositiopoliitikot ovat kyselleet, miten käy suomalaisten kansallisomaisuuden. Myydäänkö tämäkin yhtiö jossakin välissä? Epäilykset ovat myös sen takia heränneet, että hallitus aikoo rahoittaa kärkihankkeitaan omaisuutta myymällä.

Metsätalous Oy ei omista valtion metsiä, joten se ei voi niitä myydä. Valtion vesi- ja maaomaisuus pysyy valtion suorassa omistuksessa. Metsätalous Oy saa jakamattomat hakkuuoikeudet yhteisiin metsiimme, eikä oikeuksia saa myydä eikä vuokrata eteenpäin.

Järjestelyt tehdään huhtikuussa voimaan astuvan sitovan EU-lainsäädännön takia. Jos laki saadaan voimaan ennen huhtikuun puoliväliä, direktiiviä ei takautuvasti sovelleta.

Ministeri Kimmo Tiilikaisen ja hallituksen esittämä yhtiöittämisratkaisu on perusteltu eikä aiheuta hyviin toimintatapoihin oleellisia muutoksia. Metsähallituksen yhteiskuntavastuut säilyvät ennallaan.

Metsähallituksen nykyinen johtamisjärjestelmä on epämääräinen. Käytännön toimintoja ohjaa kaksi eri ministeriötä niin sanotun tasejaon ja julkisten hallintotehtävien jakamana. Sen vuoksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että Metsähallituksen johtamisjärjestelmää selkeytetään.

Metsähallituksella on hallitus ja toimitusjohtaja, jotka toimivat maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Hallituksella on tietenkin talous- ja toimintavastuu koko konsernista, mutta siitä huolimatta julkisten hallintotehtävien yksikkö toimii itsenäisesti ”omalla taseellaan” ympäristöministeriön ohjauksessa. Kuulostaako sekavalta? Sitä se onkin.

Johtamisjärjestelmän pitää aina olla yksinkertainen ja vastuun pitää olla jakamaton. Kiinteistöpuhevaltaa ei konsernissa voi käyttää kuin yksi taho. Tilanne on mahdoton, jos talon sisällä on kaksi mielipidettä maankäytöstä eikä ratkaisua pystytä tekemään.

Ministeriöt eivät helpolla luovu vallastaan. Siitä huolimatta epäselvä johtamisjärjestelmä on ratkaistava ja soviteltava. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta uskon, että hallituspuolueiden edustajat löytävät ratkaisun yhdessä ministeri Tiilikaisen kanssa.