Siitä huolimatta, että viime aikaiset uutiset eduskunnasta eivät ole olleet mieltä ylentäviä, on katsottava eteenpäin ja tehtävä entistä enemmän töitä alueemme eteen. Varsinkin lasten ja nuorten asiat on asetettava etusijalle.

Iisalmi on saanut valtakunnallista mainetta kouluasioiden esimerkillisestä hoitamisesta. Iisalmessa alakoululaiset saavat opetusta tuntimäärällä mitaten jopa satoja tunteja enemmän kuin oppilaat niissä kunnissa, jotka joutuvat rahan puutteessa tyytymään lain määräämään minimitasoon.

Mistä Iisalmen ihme johtuu? Meillä päättäjät ovat osanneet tehdä oikeita valintoja menneinä vuosina. Iisalmessa on satsattu seinien sijasta opetuksen laatuun ja sisältöön. Myös elinkeinoelämä on kiitettävästi osallistunut uusien oppimisvälineiden hankkimiseen kouluille. Tästä erityinen kiitos Olvi-säätiölle ja A. E. Aminoffin rahastolle.

Viikko sitten sain osallistua Kangaslammin koulun vihkiäisjuhlaan. Olin vaikuttunut koulurakennuksen arkkitehtonisesta toteutuksesta. Uudisrakennus ja kokonaan peruskorjattu vanha osa yhdistyivät uudeksi rakennukseksi, jossa päähuomio kiinnittyi uusiin oppimisympäristöihin ja viihtyisyyteen värivalintoja myöten.

Rakennus ja uudet tilat eivät tietenkään ole tae hyvästä opetuksesta. On kuitenkin selvää, että uudet, tarkoituksenmukaiset tilat lisäävät niin opettajien kuin oppilaiden motivaatiota. Sitä paitsi riittävä opettajien määrä ja monipuolinen tietotaito turvaavat laadukkaan opetuksen kaikissa aineissa.

Ennen varsinaista iltajuhlaa kävin ihailemassa peltosalmella uuden Kauppis-Heikin koulun kaunista ja terveellistä hirsirakennusta. Päätös näiden kahden koulun uudelleen rakentamisesta tehtiin kolme vuotta sitten samalla kertaa, kun päätettiin yhdistää yläasteet Juhani Ahon kouluun. Investoinnit maksoivat yhteensä 14 miljoonaa euroa, mutta terveellinen sisäilma ja nykyajan vaatimukset täyttävä opetusympäristö on lasten tulevaisuuden kannalta ehdoton ykkösasia.

Kouluinvestoinnit eivät tule jäämään tähän eikä kyläkoulujakaan unohdeta. Hernejärvelle ja Runnille on joka tapauksessa rakennettava uudet, terveelliset koulut. Sen lisäksi joudumme ratkaisemaan usean huonokuntoisen koulun ongelman yhdellä kertaa. Tavoitteena pitää tietenkin olla Iisalmen ihmeen jatkuminen eli korkean tuntimäärän säilyttäminen opetuksessa sekä uudet, joustavat oppimisympäristöt.

Mutta se ei riitä. Meillä ei myöskään ole varaa nostaa veroäyriä, sillä maksajat äänestävät nykyaikana herkästi jaloillaan. Nyt jos koskaan kannattaa olla yhteydessä niihin valtuutettuihin, joita on äänestänyt, sillä koulurakennusten elinkaarta tarkasteltaessa vaihtoehtojen erot ovat jopa yli kymmenen miljoonaa euroa! Onneksi valtuustossa ei ole ryhmäkuria, joten nyt jokainen valtuutettu voi itsenäisesti arvioida, mikä on lasten parhaaksi. Valtuuston tuleva päätös ratkaisee hyvin todennäköisesti Iisalmen ihmeen jatkumisen.

Viranhaltijat ovat valmistelleet tulevan kouluverkkoratkaisun todella erinomaisella tavalla. Siitä heille on annettava julkinen kiitos. He ovat päätyneet esittämään tiettyä vaihtoehtoa Iisalmen ”lopulliseksi” uusien koulujen verkostoksi. Ainakaan itse en osaa heidän suunnitelmiaan paremmaksi laittaa, mutta valtuustohan sen lopullisen päätöksen tekee. Toivottavasti se tekee päätöksensä lasten ja nuorten parhaaksi ja tavalla, joka mahdollistaa myös muiden kehittämishankkeiden rahoituksen jatkossa.