Iisalmen sairaalan leikkausten loppuminen ja käräjäoikeuden kanslian sulkeminen kuohuttavat ihmisiä. Molemmat ovat ikäviä asioita, mutta eivät kyllä parane selittelemällä ja osatotuuksia levittelemällä. On kaikkien kannalta parempi, että yritetään pysyä totuudessa. 

Lähes vuosi sitten eduskunta hyväksyi terveydenhuoltolain muutoksen, jolla kiellettiin leikkaukset pienemmissä sairaaloissa. Jälkijättöinen hässäkkä ja epätietoisuus on syntynyt siitä, kun tosiasiaa ei jostain syystä joko osattu tai haluttu heti kertoa. 

Lain sanoma ja lainsäätäjän tarkoitus oli yksiselitteinen. Terveydenhuoltolain 45. pykälässä lukee sanatarkasti näin: leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Iisalmen sairaalassa ei ole yhteispäivystystä, joten siellä ei voida jatkossa harjoittaa perinteistä leikkaustoimintaa. Iisalmelle on myönnetty poikkeuslupa vuoden 2019 loppuun vain perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamiseksi. Vaativat leikkaukset tullaan keskittämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. 

Terveydenhuoltolain keskittämispykälä ei koske yksityisiä sairaaloita. Jos ja kun sote-uudistus toteutuu, niin yksityisen leikkaustoiminnan laatukriteerit säädellään lailla siltä osin kuin ne koskevat julkisella rahalla ostettavaa kiireetöntä leikkaustoimintaa. Yleinen oikeustaju sanoo, että toimijoiden laatukriteereiden pitää olla samanlaisia. 

Monopoli on pahasta, olipa se julkista tai yksityistä. Kilpailua ei tule estää, mutta on selvää, että sellainen lainsäädäntö, joka vaarantaa korkeatasoisen, ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen, ei tule läpäisemään perustuslakivaliokunnan seulaa. Sote-uudistuksen keskeinen haaste on siinä, miten saadaan huippuosaajat pidettyä julkisissa sairaaloissa ja päivystysvelvollisuuden piirissä. 

Iisalmen käräjäoikeuden kanslian tuleva lakkauttaminen on aivan toinen juttu. En tiedä mikä meni pieleen, sillä välillä näytti siltä, että onnistumme pelastamaan Iisalmen kanslian ja työpaikat. Yhdyn täysin käräjäoikeuden tuomari Hannu Laitisen näkemykseen siitä, että kanslioita ja istuntopaikkoja on lakkautettu tai säilytetty mielivaltaisesti. Näin ei pitäisi tapahtua oikeusministeriön toimialalla. 

Lakivaliokunta ei muuttanut mietinnössään hallituksen ja ministeri Lindströmin alkuperäistä esitystä, jonka mukaan myös Iisalmen käräjäoikeuden kanslia lakkautetaan. On turha selitellä ja syytellä ketään, sillä asiaa yritettiin ratkoa niin eduskuntaryhmien puheenjohtajien kuin puolueiden puheenjohtajien toimesta. 

On tietysti pieni mahdollisuus vielä olemassa erillisen lausuman muodossa, että niin sanottu trio eli hallituspuolueiden johtajat pääministeriä myöten antaisivat armon käydä oikeudesta ja Iisalmi säilyisi. Perusteet ovat ilmiselvät. Yritämme yhteistyöllä loppuun saakka, mutta se ei valitettavasti ole helppoa alkoholi- ja sotekiistojen kuumentamassa ilmapiirissä.