Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ovat kirjoituksillaan avanneet ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun myös Pohjois-Savossa.

Keskusta aikoo myös järjestää puolueen ja Keskustan eduskuntaryhmän yhteistyönä laajan ja kaikille suomalaisille avoimen keskustelukierroksen turvallisuudesta. Käytännössä se tarkoittanee keskustelua siitä, kannattaako liittyä Natoon ja millä aikataululla vai jättäydymmekö edelleen epämääräisen Nato-option varaan. 

Monipuolinen keskustelu on juuri nyt paikallaan, mutta kello käy. Kukaan meistä ei tiedä tarkalleen kuinka kauan Natoon liittymisen aikaikkuna on tällä kertaa auki, sillä geopoliittinen tilanne muuttuu jatkuvasti. On muistettava, että Natoon ei voi liittyä, jos maa on jo sotilaallisessa kriisissä. Sen takia hidastelu päätöksenteossa saattaa koko ajan muuttuvassa tilanteessa olla myös kohtalokas päätös. 

Venäjän täysin tuomittava ja kansainvälisen oikeuden vastainen sota Ukrainassa on pyyhkinyt kerralla luottamuksen pois Venäjää kohtaan. Ilman Naton suojaa Suomen maariski kansainvälisten sijoittajien silmissä tulee kasvamaan koko ajan. Siitä on jo nyt selviä merkkejä olemassa. Suomeen kohdistuvia investointeja on jo nyt laitettu vähintäänkin odottamaan. 

Puoluesihteeri Pirkkalainen toteaa omassa kirjoituksessaan, että Yhdysvaltojen johdon muutoksista johtunut poukkoileva politiikka on kannustanut Euroopan unionia rakentamaan omaa puolustusjärjestelmää. Mitä järjestelmää? Kokoomuksen mielestä Euroopan puolustus perustuu ja tulee perustumaan Natoon jo aivan yksinkertaisesti siitä syystä, että valtaosa unionin jäsenmaista kuuluu Natoon.

Keskustalaiset tuntuvat pohtivan myös sitä, millaisella politiikalla Yhdysvaltoja johdetaan muutaman vuoden päästä. Sinänsä pohdinta on ymmärrettävää, mutta eikö sama linjariski koske myös Venäjää? Jos naapurin historiallinen ja messiaaninen tehtävä on laajentua hinnalla millä hyvänsä entistä isommaksi suurvallaksi, niin kai sitä vastaan pitää suojautua ja nopeasti?

On todella erinomainen asia, että EU ja koko läntinen maailma ovat yhdessä ja nopeasti tuominneet Venäjän sotatoimet ja ryhtyneet pakotteisiin, vaikka niistä koituukin todella isoja ongelmia, ei pelkästään Eurooppaan vaan koko maailmalle. Suurin riski on ilman muuta hallitsemattomat kansainvaellukset ruoan käydessä vähiin.

Tulevina viikkoina tulemme hyvin todennäköisesti näkemään ja kokemaan Suomessa valtavan määrän disinformaatiota ja monenlaista vakavaakin häirintää, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan ja tietysti kansalaismielipiteeseen Natoa kohtaan. Kaikkea ei pidä siis uskoa eikä pelolle tule antaa valtaa uhkailujen edessä. 

Tällaisessa paineistetussa tilanteessa lehdistön ja median tehtävänä on välittää kansalaisille mahdollisimman paljon totuudenmukaista tietoa Ukrainan sodasta, Venäjästä, Natosta ja Euroopan puolustukseen liittyvistä faktoista sekä eri vaihtoehtojen tuomista riskeistä. 

Toivottavasti eduskunta kykenee niin pian kuin suinkin määrittelemään mahdollisimman yhtenäisen kannan Suomen uudesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asemoitumisesta. Nato on kokoomuksen mukaan käsitettävä puolustusliitoksi eikä sen jäsenyys estä millään tavoin ystävällisiä suhteita sen kummemmin itään kuin länteen.  

Kokoomus on valmis viemään Suomen Natoon. Ukrainan julma sota riittää jo sinänsä perusteeksi. Venäjä on omalla toiminnallaan rikkonut vuosikymmenien aikana rakennetun luottamuksen. Nato-optioista puhuminen ei ole enää uskottavaa.