Olen aina ollut sitä mieltä, että pikavippifirmat pitäisi lailla kieltää. En näe oikeutusta sellaisille yrityksille, joiden toiminnan takia kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat tilanteeseen, josta omin avuin on lähes mahdotonta selviytyä.

Todellisuudessa liiketoimintakiellot eivät tule kysymykseen. Suomen perustuslaki sallii pikavippiyrityksillekin elinkeinovapauden, joten ratkaisua on haettava muilla keinoilla.

Kaikki ihmiset eivät yksinkertaisesti hallitse omaa kulutuskäyttäytymistään, eivätkä itsekään tiedä omaa velkaantumisastettaan lainaa hakiessaan. Todellinen ongelma on siinä, että internetissä tai tekstiviestillä velkaa antava yritys ei myöskään tiedä velallisen taloustilannetta.

En tiedä mistä se johtuu, että Suomi ei saa säädettyä kansallista rekisteriä, josta selviää ajantasaisesti henkilön velkaantuminen eri tahoille. Meillä vieläkin käytössä oleva negatiivinen luottorekisteri on kivikaudelta. Maksuhäiriömerkinnän ilmestyminen rekisteriin on useiden kuukausien prosessi ja ennen tätä merkintää henkilö voi velkaantua esimerkiksi pikavipeillä vielä lisää vanhan velan päälle, sillä velkaantumisesta ei ole mitään merkintää missään.

Yksi konkreettinen askel parempaan suuntaan olisi positiivisen luottorekisterin luominen. Kyse olisi siis rekisteristä, joka sisältäisi avoinna olevat lainasaldot kaikista kuluttajan lainavastuista reaaliajassa. Vastaavanlaisia positiivia rekistereitä on käytössä lähes kaikissa muissa EU-maissa, mutta jostain syystä ei meillä, vaikka asiasta on puhuttu vuosikausia.

On ymmärrettävää, että tietosuojavaltuutettu ja edunsaajatahot vastustavat muutosta tietosuojaan vedoten, mutta jatkuvasti paisuvan, vakavan ongelman edessä ei saa olla voimaton ja saamaton. Kun kerran ihmisten tulotiedot ovat julkisia, niin eikö velkatietoja voida laillisesti rekisteröidä luotonantajia varten? Kyse on itse asiassa velkojien ja velallisten oikeusturvasta. Pelkästään maksuhäiriömerkintöjä on jo lähes 400 000 ihmisellä, joten jotain opastusta ja koulutusta tarvitaan sen lisäksi, että positiivinen luottorekisteri perustetaan.

On ensiarvoisen tärkeää, että luotonantaja – olipa se kuka tahansa – pystyy arvioimaan tarkasti hakijan aitoa maksukäyttäytymistä ja siten tekemään luottopäätöksen, jonka lainan korko vastaa paremmin asiakkaan todellista maksukykyä. Ylivelkaantuminen on tikittävä aikapommi. Sen hallittu purkaminen vaatii positiivisen luottorekisterin. Se on tehtävä tällä vaalikaudella. Aikaa ei ole hukattavaksi, kello käy.